Ο Παύλος Δ. Βασιλειάδης (1974) είναι καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σπουδές στη μηχανική των υπολογιστών, την αγγλική φιλολογία, την παιδαγωγική και τη μελέτη των θρησκειών. Η έρευνά του περιστρέφεται γύρω από τα μεσαιωνικά και τα νεότερα θρησκεύματα και θρησκευτικά κινήματα και τη βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας και της γραμματείας του ιουδαϊσμού, του ιουδαιοχριστιανισμού και του πρώιμου χριστιανισμού. Δημοσιευμένες αλλά και προς δημοσίευση μελέτες του αφορούν στην εξέλιξη της ιδέας περί Θεού εντός του ιουδαιοχριστιανικού περιβάλλοντος, τη σχέση των πρώτων χριστιανών με το ρωμαϊκό κράτος, τη σχέση των μικρότερων χριστιανικών κινημάτων με την επίσημη Εκκλησία και το κράτος κατά τον Μεσαίωνα και ως τη σύγχρονη εποχή, την ιστορικοφιλολογική μελέτη των εβραϊκών, των αραμαϊκών και των ελληνικών πηγών του βιβλικού κειμένου, καθώς επίσης και των ιστορικών και των σύγχρονων βιβλικών μεταφράσεων.